Alternatieve stage draagt bij aan digitale inclusie ouderen

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronacrisis zijn weerslag heeft op iedereen. Ook op onze studenten! Lessen werden (en worden) vooral online gegeven, stages stonden tijdelijk stil of vielen soms helemaal weg, net als bijbaantjes. Zonder praktijkervaring kunnen onze studenten het beroep waarvoor ze gekozen hebben niet goed leren en de opleiding niet succesvol afronden. Gelukkig heeft de coronacrisis ook positieve gevolgen! Onderwijs, werkveld en gemeenten sloegen de handen ineen, waardoor er allerlei alternatieve werkervaringsplekken zijn ontstaan. Eén daarvan: mbo-studenten bij ouderen op huisbezoek sturen voor een lesje videobellen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Want door corona is het voor ouderen belangrijk om online verbonden zijn. Studenten van de opleiding Sociaal werker dragen hieraan ook hun steentje bij. Hoe? Dat leest u in dit artikel op Rijnmond.nl!