Krachten gebundeld in basistraining VE

Begin dit jaar vroeg onze samenwerkingspartner KomKids kinderopvang: “Kunnen we, tijdens deze periode van lockdown in de kinderopvang, onze krachten bundelen om een mooie basistraining voorschoolse educatie (VE) voor onze medewerkers neer te zetten?” Een uitdaging die wij natuurlijk meteen zijn aangegaan! Samen met Komkids kinderopvang hebben wij in sneltreinvaart deze nieuwe basistraining VE ontwikkeld. En daar zijn we trots op. Albeda-certificaat conform wet IKK De basistraining VE is een nieuwe training van Albeda. In de training staat het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie centraal. Aan bod komen de kennis en vaardigheden zoals beschreven in artikel 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Digitale leeromgeving Speciaal voor de training is een aantrekkelijke en overzichtelijke digitale leeromgeving voor de deelnemers gebouwd. Docenttrainers zijn benaderd en er zijn afspraken gemaakt met de GGD rondom certificering. Het resultaat mag er zijn! Samen hebben we een goed op maat te maken training VE neergezet met een Albeda-certificaat, dat voldoet als basis-VE-training volgens de Wet IKK. Eerste medewerkers KomKids op training De eerste 25 medewerkers van KomKids kinderopvang die werkzaam zijn in hedo (hele dagopvang) en bso (buitenschoolse opvang) volgen in een paar weken tijd, deze nieuwe online training van 12 dagdelen. Bewijsmap Tijdens de training bouwen de deelnemers een ‘bewijsmap’ op met opdrachten vanuit hun dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn de bijeenkomsten onder leiding van onze docenten Marjolijn Padmos (team Rosestraat) en Yoran Blom (team Buys Ballotlaan) alweer voorbij en is de eerste lichting begonnen aan de afronding van de training.

Meer informatie De training is naar gelang de covid-richtlijnen en de wensen van de werkgever aan te passen. Voor meer informatie over de training kunt u terecht bij Korine Gilijamse: k.gilijamse@albeda.nl. Daarnaast leest u meer over de basistraining VE op onze website.

Een leven lang ontwikkelen via de Albeda Academie Een leven lang ontwikkelen, want uitgeleerd ben je gelukkig nooit! Via de Albeda Academie bieden wij daarom diverse trainingen aan om bij- of na te scholen in het pedagogisch werk. Naast de nieuwe basistraining VE’, bieden wij bijvoorbeeld ook 'EHBO-BHV' aan. Bekijk het volledige aanbod op Albeda.nl.

De ervaringen van de eerste deelnemers Wij vroegen de medewerkers van KomKids hoe de training tot nu toe wordt ervaren. Hieronder leest u enkele reacties.

"In de training word je bewust dat je als pedagogisch medewerker een hele belangrijke rol hebt in de ontwikkeling van kinderen en dat het belangrijk is om ouders hier ook in mee te nemen. Wat mij ook opvalt is dat ik eigenlijk al veel weet, maar dat je er niet altijd meer bewust mee bezig bent. Ook zijn er bepaalde dingen waarvan ik weet dat ik het nog meer kan toepassen in de praktijk, zoals prikkelende vragen stellen aan kinderen, zodat zij verder moeten denken dan dat ze in eerste instantie doen." Maeike  "Ik heb op een andere manier naar voorschoolse educatie leren kijken, voor mij was dit voornamelijk gericht op taalontwikkeling. Maar ik leer nu dat het ook ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken is en dat je dit eigenlijk de hele dag door doet." Sharona “Voor mij is de training weer even bewust worden. Vooral veel informatie die ik al kende met af en toe wat nieuwe informatie. Maar het bewust maken van een activiteitenplan en de interactievaardigheden nog eens goed bekijken vanuit jezelf in situaties is natuurlijk wel een leermoment. En hoe praat ik eigenlijk met een kind? Welke vragen stel ik en sluit dit aan bij de situatie?” Jenny "Een 'eye opener' voor mij is dat er altijd veel verschillen zijn in waar kinderen zich ontwikkelen zoals verschil in milieu, wijken en omgeving etc. En dat wij als medeopvoeders aan voorschoolse educatie mogen deelnemen is natuurlijk heel fijn voor het kind en de ouder(s), omdat het helpt om meer kansengelijkheid te krijgen!". Meilan