Nieuwe combi-opleiding Kindprofessional

Sinds februari 2021 hebben wij een nieuwe opleiding: Kindprofessional. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op! In deze combi-opleiding (niveau 4, bol) leiden we onze studenten op om te werken in de kinderopvang én als onderwijsassistent in het (speciaal) onderwijs. Voor onze studenten betekent dat veel afwisseling, net even een stapje harder werken, maar ook meer mogelijkheden en meer kans op een baan. Voor toekomstige werkgevers betekent het goed opgeleide, mulit-inzetbare professionals!

Integrale Kindcentra Om ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de beroepspraktijk volgen wij de ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Met ons onderwijsaabod proberen wij daar vervolgens op in te spelen. De opleiding Kindprofessional is hiervan een mooi voorbeeld. Met deze nieuwe opleiding spelen wij in op de ontwikkeling van de integrale kindcentra waarin onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkellijn voor het kind creëren. De kindprofessional werkt nauw samen met andere professionals om de verschillende leefwerelden van kinderen met elkaar te verbinden.

Twee diploma's Met de opleiding Kindprofessional behalen studenten in drie jaar tijd, twee diploma's op niveau vier; onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Met het diploma Kindprofessional op zak kunnen afgestudeerden gaan werken in de kinderopvang, in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Ook kunnen zij aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.

Eerste lichting is gestart! De eerste lichtingen studenten Kindprofessional is op Albeda-locatie Rosestraat in februari gestart. Wij vroegen onze docenten en studenten naar de eerste ervaringen.

"Tot nu toe heb ik deze opleiding als heel fijn ervaren. Dit zijn mijn redenen: wij krijgen fysieke lessen, de inhoud is verdiepend en duidelijk opgezet, de docenten zijn leuk. Ik kan het echt zien dat ze hun best doen om het gezellig en leerzaam te maken. En wanneer we vragen hebben, kunnen we ze met gemak stellen en ik heb een leuke klas." Geizl, student opleiding Kindprofessional

"Ik heb lieve en leuke docenten/klasgenoten. Ik hoop nog veel te leren op deze opleiding. Het is ook handig dat je twee opleidingen in één krijgt, zo krijg je meer informatie van verschillende kanten. Je kunt kiezen wat je wilt gaan doen." Soraya, student opleiding Kindprofessional

Meer informatie Alle opleidingsinformatie staat op onze website: combi-opleiding Kindprofessional. Heeft u vragen over deze nieuwe opleiding of heeft u misschien een goede stageplaats? Neem dan contact op met het Informatiepunt Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk: Via mail: infoCSP@albeda.nl, Telefonisch: 06 11 13 38 16.