Onderwijs & bpv in coronatijd

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons onderwijs moeten aanpassen. Wij hebben een 'blended' vorm van onderwijs ontworpen, die relatief makkelijk aan te passen is aan de maatregelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons oplegt. Waar we normaal gesproken de gehele week op school lessen verzorgen, bieden we nu een gedeelte digitaal aan (blended onderwijs). Examens gaan door volgens de bestaande planningen. De afname van de examens kan zowel fysiek als online zijn. Ook de beroepspraktijkvorming (bpv) wordt waar mogelijk voortgezet. Wij hebben daarvoor ook allerlei alternatieven bedacht zoals u hieronder ziet.

Enkele creatieve oplossingen om de bpv voort te zetten:

  • Mogelijkheden stages Onderwijsassistenten (OA) Onze studenten kunnen ondersteunen bij het opstarten en geven van online onderwijs. Daarnaast kunnen zij meehelpen in de begeleiding van kwetsbare leerlingen. Dit kan fysiek, maar ook online. Ook kunnen ze mee helpen bij het ontwikkelen van online lesmateriaal.
  • Mogelijkheden stages Pedagogische Medewerkers (PMK en GPM) Onze studenten kunnen ondersteunen bij de opvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen.
  • Mogelijkheden stages Sociaal Werkers (SW) Onze studenten kunnen ondersteunen bij het begeleiden of opvangen van kwetsbare doelgroepen. Dit kunnen zij uiteraard ook online.
  • Mogelijkheden voor extra begeleiding vanuit de opleiding Uiteraard snappen wij dat de begeleiding van onze studenten extra tijd en aandacht vraagt binnen uw organisatie. Wij denken hierin graag met u mee en bieden ondersteuning vanuit school. Hiermee behoudt u de inzet van de stagiaire en dragen wij bij aan de begeleiding hiervan. Heeft u hierover nog vragen en/of opmerkingen, dan staan onze bpv-co√∂rdinatoren (pdf-bestand) u graag te woord!