Samenwerking Albeda & bieb levert mooie stageplekken op!

‘De bieb is misschien niet het eerste waar je aan denkt als stageplek voor een sociaal werker, maar ik werd meteen enthousiast toen ik zag dat je als ‘Floorwalker’ juist contact moet maken met jongeren en hen waar nodig ondersteunt.'

Rotterdammers zelfredzaam maken

Bibliotheek Rotterdam is een nieuwe koers gaan varen, die past bij de missie van de bibliotheek waarbij ‘Rotterdammers zelfredzaam maken’ centraal staat. Om binnen deze overkoepelende missie een focus per doelgroep aan te brengen, zijn er verschillende ‘missielijnen’ ontstaan. Albeda en de bibliotheek werken samen om doelstellingen te behalen binnen de missielijnen ‘Persoonlijke ontwikkeling jongeren 13-27 jaar’ en ‘Voorschools Taalplezier kinderen 0-6 jaar’. Meer weten over de samenwerking met Bibliotheek Rotterdam? Lees het artikel op Albeda.nl.

Donderdag 4 november jl. bekrachtigden Jurgen Gijzen, adjunct-directeur Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk en Theo Kemperman, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam de samenwerking. Het doel van deze overeenkomst is meerledig en omvat onder andere een duurzame samenwerking voor stageplekken binnen de bibliotheek. Een groep enthousiaste studenten van de opleidingen sociaal- en pedagogisch werk is inmiddels al aan de slag op locaties van de bibliotheek in Rotterdam Zuid en de Centrale Bibliotheek. Persoonlijke ontwikkeling jongeren

De bibliotheek is er voor, door en met jongeren. Door een ‘huiskamer gevoel' (‘third place’, naast thuis en school) te creëren, is de bibliotheek een ontmoetings- en studeerplek geworden, waar jongeren naast het lezen ook allerlei andere ‘skills kunnen ontwikkelen, die nodig zijn om mee te draaien in de maatschappij. De bieb is daarmee een ideale leerwerkplaats voor de studenten van de opleiding Sociaal werker. Als ‘Floorwalker’ kunnen zij op een laagdrempelige manier contact maken met de doelgroep jongeren en hen waar nodig ondersteunen. TikTok brengt jongeren naar de bieb

Een groep studenten van de opleiding Sociaal werker loopt sinds augustus een teamstage bij Bibliotheek Zuidplein. ‘De bieb is misschien niet het eerste waar je aan denkt als stageplek voor een sociaal werker, maar ik werd meteen enthousiast toen ik zag dat je als ‘Floorwalker’ juist contact moet maken met jongeren en hen waar nodig ondersteunt. Ook help je om activiteiten in en om de bieb te organiseren! Ik doe veel ervaring op en ik heb al kunnen helpen bij de organisatie van verschillende evenementen en activiteiten zoals GeeGee gaming, FunX van droom naar doel is doen, Chicks in the city en Music Academy’, zegt student Gabriel. Studente Romaissa vertelt ‘Ik wil uiteindelijk bij detentie gaan werken, want om mij heen zie ik jongeren, die makkelijk het criminele pad op kunnen, terwijl er zoveel kansen zijn. Ik wil hen juist laten zien hoe ze die kunnen pakken!’. Ook Ulda is blij met haar stageplek: ‘De stage bij de bieb geeft mij de kans om met verschillende leeftijden en doelgroepen ervaring op te doen. Dat vind ik een mooie kans, want op mijn vorige stage werkte ik alleen met basisschoolkinderen’. Student Jeanie liep eerder stage als ‘peercoach’ voor andere mbo-studenten. ‘In die rol kon ik vooral luisteren en doorverwijzen. Bij de bieb kan ik veel meer ‘echt’ ondersteunen. Ik maak hier heel snel contact met andere jongeren. Ik begrijp hun situatie want ik ben zelf natuurlijk ook een jongere en ik wil hen graag helpen!’ Het enthousiasme van de studenten werkt aanstekelijk. Zij hebben met hun stage al een heel goed begin gemaakt van de hernieuwde samenwerking. Naast de taak als Foorwalker en het ondersteunen bij activiteiten, zijn ze ook actief op de social media van de bieb. De oproep die zij onlangs deden via TikTok account getactive010 leverde veel positieve reacties op van jongeren uit de buurt.