Uitleg examenprocessen

Sinds 1 januari 2021 zijn de examenprocessen van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk (CSP) iets aangescherpt. Dat komt deels voort uit de reeds bestaande eisen van de inspectie, maar het is ook een ontwikkeling richting kwaliteitsdenken en kwaliteitsbewaking van alle examinering binnen CSP. Het is er niet ingewikkelder op geworden, maar de examenprocessen zijn wel langs de inspectiemeetlat gelegd. Wat is er veranderd/ aangescherpt:

  • Examens mogen alleen nog maar worden afgenomen door onafhankelijke examinatoren; het begeleiden en examineren van een student mag niet door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd.
  • Examinatoren moeten daartoe zijn geschoold. CSP biedt daarom gratis trainingen aan, die u binnenkort ook via e-learning kunt volgen **. U kunt ook een elders gevolgde training gebruiken als bewijs van scholing. Wij vragen u dit bewijs te mailen naar trainingencsp@albeda.nl.
  • Examinatoren moeten hetzelfde (of hoger) opleidingsniveau hebben als de kandidaat.
  • Eenmaal per drie jaar worden de bedrijven bezocht voor een audit; daarnaast worden er regelmatig steekproeven op de examinering in de bedrijven uitgevoerd.
  • Bij elk examen zit een procesverslag met een aantal vragen die de examinator moet invullen. Daarmee kan de examencommissie zien of het examen onder de juiste afnamecondities is afgenomen.

**Examentraining binnenkort ook via e-learning

Een training tot gecertificeerd examinator bestaat uit 2 onderdelen:

  • Een digitaal voorbereidend stuk dat men zelfstandig thuis kan bekijken, dat maximaal 30 minuten duurt.
  • Daarnaast een fysieke of digitale bijeenkomst die tussen 2,5 en 3,5 uur duurt. Dat kan zowel via open inschrijving als in company zijn.

E-learning Achter de schermen zijn we hard aan het werk om de examentraining ook in de vorm van e-learning aan te kunnen bieden. Op die manier kunt u straks zelf bepalen waar en wanneer u de training volgt. Via een flyer ontvangt u hierover binnenkort meer informatie.

Vragen en opmerkingen over de examenprocessen kunt u stellen aan de bpv-coördinatoren, de directie of rechtsreeks aan de voorzitter van de examencommissie. Bpv-coördinator Een actueel bestand met de contactgegevens van de bpv-coördinatoren vindt u hier: albeda.nl/werkveld-csp. Directie Jurgen Gijzen: j.gijzen@albeda.nl Voorzitter examencommissie Anthon Verheule: a.verheule@albeda.nl