Het werkveld onmisbaar in onze examencommissie!

Sinds januari 2021 heeft de examencommissie van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk ook een aantal externe leden. Na een eerste oproep aan het werkveld meldden 11 leden zich aan als geïnteresseerden. In de eerste bijeenkomst werd al duidelijk dat niet iedereen daarin dezelfde rol wilde spelen. Meedenken met de examencommissie wilde iedereen wel, maar ook afgevaardigde zijn namens dat hele werkveld en meedoen in de besluitvorming, vond niet iedere 'kandidaat' bij zich passen. Inmiddels is er een model gevonden waarin iedereen zich prettig voelt. Er zijn drie leden als aspirant-examencommissielid aangesteld. Na een inwerkperiode zullen zij door het college van bestuur in die rol worden benoemd. Zij hebben in principe alle drie een reservelid achter zich. Daarnaast is er een aantal 'critical-friends', die om advies kan worden gevraagd door de aangestelde leden. De examencommissie van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk is erg blij met deze nieuwe aspirant-leden en hun achterban. Besluiten, werkwijzen, ideeën en al hetgeen met examineren te maken heeft kan hierdoor meteen worden getoetst bij de mensen die er dagelijks mee te maken hebben! Een overzicht van alle extern-betrokkenen is hieronder te zien. Er zijn nog wat vacatures; de examencommissie houdt zich aanbevolen voor nieuwe leden! U kunt daarover contact opnemen met de voorzitter: Anthon Verheule, a.verheule@albeda.nl.

Onderwijs

Permanent lid

Onderwijs

Reservelid

Kinderopvang

Reservelid

Sociaal werk

Reservelid

Onderwijs

Achterban lid

Kinderopvang

Achterban leden Hilda de Jong Janneke Mijsen Annet de Vlaming Isabel Mosso Sanne Kamphuisen

Sociaal werk

Achterban leden