Bol of bbl? Wat zijn de verschillen?

Een vak leer je niet alleen op school, maar juist in de praktijk. In de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt een student daarom minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding beroepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is er sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de bbl 60% tot 80% beroepspraktijkvorming. Hieronder de verschillen tussen deze leerroutes op een rijtje.

De beroepsopleidende leerweg (bol)

Al onze nieuwe bol-studenten starten hun opleiding met vijf dagen op school. Bij de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogische medewerker kinderopvang, Gespecialiseerd medeweker kinderopvang en Kindprofessional start je na tien weken met stage. Je loopt dan op twee dagen stage. De overige dagen ga je naar school. Bij de opleiding Sociaal werker start je na twintig weken met stage lopen. Je loopt dan ook op twee dagen stage en de overige dagen zit je op school.

 • De bol-variant van de opleiding is voor jongere studenten vaak meer geschikt.
 • Ook bij deze opleiding loop je al vanaf het eerste jaar stage, tot en met het laatste schooljaar.
 • Je begint in het eerste leerjaar met 2 dagen in de week stage en 3 dagen school.
 • Bij de bol-variant heb je recht op studiefinanciering en een ov-reiskaart.
 • Je zit in een klas met leeftijdgenoten.
 • Het werk- en studietempo en begeleiding zijn afgestemd de doelgroep.

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Je kunt bij ons de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogische medewerker kinderopvang, Gespecialiseerd medeweker kinderopvang en Instructeur mbo in bbl variant volgen.

 • Voor het volgen van een bbl-opleiding moet je een werkplek (geen stageplek) hebben van minimaal 16 uur per week.
 • Er wordt verwacht dat je deze werkplek zelf zoekt.
 • Deze opleiding is tot stand gekomen voor volwassen met vaak meer werk- en levenservaring.
 • Bij deze opleiding ga je 1 dag in de week naar school waardoor het schooltempo hoog ligt.
 • Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.
 • Een werkplek vinden in de kinderopvang is lastig als je nog niet veel werkervaring hebt. Meer informatie over bol en bbl vind je op de Albeda-website.