Kennismaken met onze opleidingen

De opleidingen

Je hebt interesse in een van onze opleidingen; - Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM) - Onderwijsassistent (OA) - Combi-opleiding Kindprofessional (KP) - Sociaal werker (SW) - Instructeur mbo Deze opleidingen behoren tot het domein Pedagogisch werk (PW) en Sociaal werk (SW) en worden bij Albeda in verschillende trajecten aangeboden.

Profiel

Studenten die hun opleiding starten in het domein pedagogisch werk (PW), kunnen in het eerste jaar door elkaar in de klas zitten. Vanaf het tweede leerjaar starten de vakken die in het door jou gekozen profiel passen. Dit betekent dat je je wel al meteen bij de start van je opleiding hebt ingeschreven op een uitstroomprofiel, maar dat je gedurende het eerste jaar nog de tijd hebt om jouw uiteindelijke keuze te maken. De studenten SW beginnen wel meteen in hun eigen profiel.

Activerend en beeldend onderwijs

Wij geven les volgens nieuwe onderwijsmethodes. Deze nieuwe methodes zijn ontwikkeld om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de praktijk, én bij de belevingswereld van onze studenten. Door activerend en beeldend onderwijs te geven willen we ervoor zorgen dat studenten beter gaan samenwerken en de eigen regie pakken bij het volgen van hun opleiding. Studenten en docenten zijn hier heel enthousiast over! Voor de opleidingen Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en de combi-opleiding Kindprofessional is dit de vijf-weken-methode.

Voor de opleiding Sociaal werker is dat het zeven leefgebiedenmodel.