Praktijkgestuurd leren


Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft nauwe banden met het werkveld. Naast de stages die onze studenten lopen, geven we ons onderwijs ook voor een deel in en in samenwerking met de praktijk. Hieronder een aantal voorbeelden. Scroll naar beneden om verder te lezen!


BPV / stage

BPV staat voor Beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd. Het is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Een vak leer je namelijk niet alleen op school, maar juist in de praktijk. In de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt een student minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding beroepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is er sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de bbl 60% tot 80% beroepspraktijkvorming.

Leerwerkplaatsen

Samenwerken, afwisselende dagen en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor jouw opleiding staan centraal bij een studie op een leerwerkplaats. Leren, trainen en oefenen zijn hier met elkaar verbonden. Studenten werken in de dagelijkse praktijk met hulp van Albeda-docenten en praktijkopleiders vanuit de partnerorganisatie.

Intern leerbedrijf Connect

Connect is een erkend intern leerbedrijf waar de studenten van de opleidingen Sociaal werker en Onderwijsassistent stage lopen. Naast dat ze actief zijn op school om mede-studenten te helpen, participeren ze ook in diverse in- en externe projecten, waaronder de formulierenbrigade (hulp bij invullen formulieren), verzuimhulp/ Peer2Peer-coach waarbij ze leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs ondersteunen.

Teamstages

Bij een teamstage lopen studenten van de opleiding Sociaal werker stage (BPV) in een groepje van 3 tot 5 studenten uit meerdere opleidingsjaren. Samen met de BPV-organisatie formuleren we een opdracht die efficiƫnt, leerzaam en maatschappelijk relevant is. De studenten leren naast kennis van het werkveld, belangrijke vaardigheden zoals netwerken, ondernemerschap, samenwerken, creativiteit, communiceren, leiderschap, zelfreflectie en kritisch denken. Ze worden gecoacht door een vaste docent, zowel op de stageplek, online als op school.